Expertisecentrum Kinderen en Adolescenten Nieuw in Nederland

Advies

Heeft u als zorgverleners vragen met betrekking tot de zorg voor een vluchtelingenkind? Of loopt u ergens tegen aan binnen de zorg voor een vluchtelingenkind en heeft u behoefte aan expertise? Dan kunt u contact opnemen met het EKANN voor een breed medisch-psychosociaal en logistiek advies. Binnen vijf werkdagen wordt er contact met u opgenomen. U kunt ook een spoedverzoek doen, dan nemen wij binnen 48 uur contact met u op.

Met welke vragen kunt u bij EKANN terecht?

EKANN kan advies leveren in verschillende situaties, enkele voorbeelden zijn:

  • U heeft een vraag over de gezondheid van een kind met een vluchtelingenachtergrond (zoals over gezondheidsrisico’s en indicaties voor screening op infectieziektes of hemoglobinopathie);
  • Een kind raakt uit beeld tijdens poliklinische behandeling bijvoorbeeld omdat het kind is overgeplaatst naar een ander AZC;
  • U heeft een logistieke vraag m.b.t. de zorg voor een kind met een vluchtelingenachtergrond (zoals over de rol van verschillende betrokken disciplines, faciliteiten binnen asielzoekerscentra en daarbuiten);
  • U heeft een vluchtelingenkind met een complexe zorgbehoefte in zorg en wil de continuïteit van zorg waarborgen in samenwerking met de eerste/nulde lijn
  • U ervaart een knelpunt binnen de zorg die een (potentiële) bedreiging vormt voor de kwaliteit, toegankelijk of continuïteit van zorg.

Twijfelt u of u advies moet inwinnen bij EKANN? Neem laagdrempelig contact met ons op. Wij denken graag mee. 

Wij willen u verzoeken géén patiënt data of tot de patiënt te herleiden gegevens in te voeren in verband met privacywetgeving.

Bespreek (waar mogelijk) altijd met de patiënt en/of diens ouders/verzorgers dat u de casus (anoniem) wilt delen met EKANN. Noteer de toestemming in het patiëntendossier.

Naam *
Telefoonnummer *
E-mail *
Adviesvraag *