Expertisecentrum Kinderen en Adolescenten Nieuw in Nederland

Bestuur en Projectteams

Directie

Profielfoto-Albertine_200x200_ps
Ik ben Albertine Baauw.
Directeur en mede-oprichter EKANN.

Ik ben werkzaam als kinderarts en arts internationale gezondheid en tropengeneeskunde. Ik heb veel ervaring opgedaan met de zorg voor vluchtelingenkinderen en de uitdagingen hierin. Ik vind dat iedereen recht heeft op goede zorg, tegelijkertijd zie ik dat vluchtelingenkinderen heel kwetsbaar zijn. Hoewel we in Nederland op veel fronten de zorg voor vluchtelingen goed georganiseerd hebben, helpen we deze kinderen niet altijd optimaal. Met EKANN wil ik bijdragen aan goede zorg voor alle vluchtelingenkinderen.

Profielfoto-Sara_200x200_ps
Ik ben Sara Sahba.
Adjunct-directeur en mede-oprichter EKANN.

Ik ben AIOS Kindergeneeskunde en heb ook ervaring opgedaan bij de Jeugdgezondheidszorg Publieke Gezondheid Asielzoekers. Ik heb een sterke affiniteit met vluchtelingenkinderen en de zorg voor hen en wil me graag inzetten om het welzijn en de zorg van deze kinderen te optimaliseren. Met EKANN wil ik streven naar health equity voor alle vluchtelingenkinderen in Nederland. Op 8 juni 2022 heb ik op een congres voor kinderartsen meer verteld over mijn motivatie, zie hiervoor dit filmpje.

Bestuur

Profielfoto-Shahryar_200x200_ps
Ik ben Shahryar Mir.
Penningmeester bij EKANN.
Werkzaam als kinderarts aan het Dijklander ziekenhuis in Hoorn/Purmerend en enkele maanden per jaar werkzaam als kinderarts en onderzoeker in ontwikkelingslanden.

Waarom ben je bestuurslid bij EKANN? 

Afgelopen jaren heb ik me veel ingezet voor gezondheidsbevordering van kinderen in ontwikkelingslanden, maar juist dichter bij huis zijn er ook grote verschillen in gezondheid en het bereiken van nodige zorg tussen kinderen uit sociaal betere kringen vs kinderen uit zwakkere sociale stromen. In bijzonder zie ik een gebrek aan focus voor vluchtelingkinderen. Expertise ontbreekt in Nederland en er is sprake van versplintering van zorgpaden en zorgverleners. EKANN heeft als doel hier verbetering aan in te brengen. Voor mij is dit de belangrijkste reden om een meer actieve rol aan te nemen binnen EKANN.
Profielfoto-Nilou_200x200_ps
Ik ben Nilou Ashtiani.
Voorzitter van EKANN.
Ik ben kinderarts en tevens oprichter van CoMaster. In mijn dagelijks werk hou ik me naast het innoveren en digitaliseren van medisch onderwijs bezig met diversiteit en inclusiviteit. Tevens ben ik gespecialiseerd in medische inclusieve communicatie en start ik binnenkort een docent training hiervoor. Naast mijn werk in het ziekenhuis run ik samen met mijn man een kunst en design studio in Amsterdam. We hebben twee kinderen, Aryana van 8 en Dylan van 6.

Waarom ben je bestuurslid bij EKANN? 

Ik heb zelf een vluchtverleden en mijn man is als tiener gevlucht tijdens de Iran-Irak oorlog. Als kind heb je geen keuze, maar je ervaart wel dagelijks de gevolgen van de keuze van anderen. Deze kwetsbare groep verdient de expertise en begeleiding die nodig is om gezond op te groeien. Dit is belangrijk voor het kind zelf, maar ook in het belang van onze samenleving. Ik denk dat mijn ervaring als kinderarts en het oprichten/runnen van CoMaster de EKANN stichting van dienst kan zijn.
Profielfoto-Lisanne_200x200_ps
Ik ben Lisanne Denneman.
Secretaris van EKANN en lid van het projectteam.
Ik werk als AIOS kindergeneeskunde in het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam. Hiervoor ben ik opgeleid als Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) waarna ik in Suriname en in Gambia heb gewerkt.

Waarom ben je bestuurslid bij EKANN? 

Ook in Nederland bestaat er ongelijkheid binnen de gezondheidszorg. Ik vind het daarom belangrijk om de zorg toegankelijker en inclusiever te maken, zeker voor kwetsbare groepen zoals vluchtelingenkinderen. Als dokter wil ik graag over de grenzen van het ziekenhuis kijken en me naast individuele patiëntenzorg ook inzetten voor projecten die structurele verbeteringen nastreven.
Profielfoto-Barend_200x200_ps
Ik ben Barend Gerretsen.
Algemeen bestuurslid van EKANN.
AIGT, senior public health expert KIT Royal Tropical Institute. Wie mij maakt is hoe anderen mij zien in verschillende rollen: hij/hem, echtgenoot, vader, zoon, broer, zwager, schoonzoon, neef, oom, vriend, teamleider, adviseur, projectleider, toezichthouder, bestuurslid, vertrouwenspersoon, coach, hockeyer en houthakker.

Waarom ben je bestuurslid bij EKANN? 

Ik wil bijdragen aan het verminderen van ongelijkheid door mijn ervaring met het opzetten van een organisatie te delen.

Projectteam

Profielfoto-Victoria_200x200_ps
Ik ben Victoria von Salmuth.
Arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde (AIGT) binnen de moeder en kind stroom. .

Waarom ben je projectteamlid bij EKANN? 

Al tijdens mijn studie geneeskunde ben ik vaak in aanraking gekomen met beperkte toegang tot zorg en geneesmiddelen voor bepaalde patiëntengroepen, en heb mij binnen verschillende organisaties zoals UAEM (Universities allied for essential medicine) en Dokters van de Wereld voor een verbetering van de status quo ingezet. Ik denk dat wij de zorg voor vluchtelingenkinderen al een stuk beter kunnen maken door het verbeteren van de continuïteit van zorg, betere samenwerking en het oprichten van signalering voor chronisch zieke vluchtelingenkinderen. Hier wil ik graag een steentje aan bijdragen.

Profielfoto-Marloes_200x200_ps
Ik ben Marloes Rood.
In opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde..

Waarom ben je projectteamlid bij EKANN? 

Mijn eerdere werkervaring als arts in een vluchtelingenkamp op Samos maar ook alhier in Nederland bij de kindergeneeskunde hebben duidelijk gemaakt hoe lastig de zorg voor de specifieke doelgroep kan zijn op zowel cultureel, sociaal en medisch vlak. Ik verwonder mij daarnaast over de positieve instelling en veerkracht van kinderen in het speciaal. Verdieping in de laatste groep heb ik gezocht als arts in Nederland en Suriname en via een aantal projecten van Dokters van de Wereld ben ik in contact gebleven met migranten en ongedocumenteerde in Nederland. Nu hoop ik via EKAN een structurele bijdrage te kunnen leveren aan de zorg voor kinderen waar dat minder vanzelfsprekend voor is en te blijven streven naar het creëren van een ‘thuis-gevoel’ voor iedereen.

Profielfoto-Marina_200x200_ps
Ik ben Marina Kaspar.
AIOS Kindergeneeskunde in Utrecht..

Waarom ben je projectteamlid bij EKANN? 

Voor mijn opleiding heb ik gewerkt als jeugdarts op asielzoekerscentra. Als AIOS Kindergeneeskunde kom ik regelmatig obstakels tegen in de zorg voor vluchtelingenkinderen. Ik merk bij mijzelf en mijn collega’s kennishiaten en dilemma’s hierover op. Ik heb mij aangesloten bij EKANN om de kennis en vaardigheden bij zorgprofessionals in de zorg voor vluchtelingenkinderen te verbeteren.

Profielfoto-Hanaa_200x200_ps
Ik ben Hanaâ Benjeddi.
Kinderarts in opleiding in het Emma Kinderziekenhuis..

Werkzaam geweest op Lesbos in het kader van de medische zorg voor vluchtelingen in kamp Moria.

Waarom ben je projectteamlid bij EKANN? 

Nooit eerder was het zo relevant om te begrjipen hoe we de gezondheid van vluchtelingenkinderen kunnen ondersteunen. Daar draag ik heel erg graag aan bij.