Expertisecentrum Kinderen en Adolescenten Nieuw in Nederland

Visie en Missie

Vluchtelingkinderen zijn kwetsbaar. Door hun herkomst en (vlucht)geschiedenis is hun gezondheid soms anders dan in Nederland geboren kinderen. We weten dat er uitdagingen bestaan binnen de gezondheidszorg voor vluchtelingenkinderen in Nederland, tegelijkertijd zijn vluchtelingenkinderen veerkrachtig.

Het Expertisecentrum Kinderen en Adolescenten Nieuw in Nederland (EKANN) is gericht op het bevorderen van het welzijn van en de zorg voor vluchtelingenkinderen door artsen met de juiste kennis en tools uit te rusten en door de samenwerking tussen de verschillende schakels binnen de gezondheidszorg te bevorderen. Dit wordt bereikt door advies te geven aan artsen over specifieke casuïstiek, signaleren van knelpunten, onderzoek en onderwijs over deze populatie, en het vormen van een landelijk netwerk van artsen die streven naar optimalisatie van welzijn en zorg voor het vluchtelingenkind in Nederland.