Expertisecentrum Kinderen en Adolescenten Nieuw in Nederland

Visie en Missie

Vluchtelingkinderen zijn kwetsbaar. Door hun herkomst en (vlucht)geschiedenis is hun gezondheid soms anders dan in Nederland geboren kinderen. We weten dat er uitdagingen bestaan binnen de gezondheidszorg voor vluchtelingenkinderen in Nederland, tegelijkertijd zijn vluchtelingenkinderen veerkrachtig.

Het Expertisecentrum Kinderen en Adolescenten Nieuw in Nederland (EKANN) is heeft als missie de zorg voor vluchtelingenkinderen met zorgbehoeften in Nederland te optimaliseren door artsen met de juiste kennis en tools uit te rusten en door de samenwerking tussen de verschillende schakels binnen de gezondheidszorg te bevorderen. De specifieke dienstverlening die hiervoor is opgezet omvat advies- en signalering, onderwijs, onderzoek en een landelijke netwerkfunctie.
EKANN streeft naar maximale gezondheid van vluchtelingenkinderen in Nederland door gezondheidsrisico’s voor hen te verkleinen.