Expertisecentrum Kinderen en Adolescenten Nieuw in Nederland

Over EKANN

EKANN is het landelijke expertisecentrum waar artsen en zorgverleners terecht kunnen met vragen over vluchtelingenkinderen in hun dagelijkse praktijk, waar expertise over deze groep kinderen samen wordt gebracht en dat zich inzet voor optimalisatie van welzijn en zorg voor deze kwetsbare populatie.

EKANN is een stichting met een bestuur, directie, en projectteams voor elke EKANN pijler. Het EKANN-bestuur houdt toezicht op de projectteams en wordt geadviseerd door de Raad van Advies.

Maak kennis met de medewerkers van EKANN!