Expertisecentrum Kinderen en Adolescenten Nieuw in Nederland

Financiering

De oprichting van EKANN is mede mogelijk gemaakt door Stichting Janivo en donaties verzameld door het Blaise Pascal College te Zaandam. Momenteel vindt fondsenwerving plaats door ons team. EKANN is door de Belastingdienst gewaarmerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) per 1 februari 2022, zie hiervoor het ANBI register.

Het bestuur werkt onbezoldigd voor Stichting EKANN. Om EKANN verder uit te bouwen zijn we in deze fase mede afhankelijk van donaties. Wilt u doneren aan Stichting EKANN? Dat kan via onderstaande knop.

ING Bank IBAN: NL35 INGB 0675635721 t.n.v. Stichting EKANN