De kinderarts en jeugdarts samen aan zet voor vluchtelingenkinderen!
Benieuwd naar praktische handvatten voor samenwerking tussen kinderarts en jeugdarts binnen de zorg voor vluchtelingenkinderen? Kom naar de NVK congresdag op 16 juni om hier meer over te horen van Petra de Jong, jeugdarts en Marina Kaspar, kinderarts! Zij zullen voorbeelden uit de praktijk delen ter inspiratie en een nieuwe praktische toolkit presenteren.
NVK-leidraad ‘Nieuwkomersonderzoek voor vluchtelingenkinderen’
Welk medisch nieuwkomersonderzoek is het meest geschikt voor vluchtelingenkinderen? Hoe kunnen kwaliteit en continuïteit van de zorg zo goed mogelijk worden geborgd? Wie moet worden betrokken bij de zorg voor het vluchtelingenkind als deze zich op indicatie presenteert bij de kinderarts in het ziekenhuis? Antwoorden op deze vragen kunnen kinderartsen nu vinden in de NVK-leidraad ‘Nieuwkomersonderzoek voor vluchtelingenkinderen door kinderartsen’ welke per 26 januari 2023 door het NVK-bestuur geautoriseerd is. De leidraad biedt handvatten voor kinderartsen die nuttig zijn binnen de zorg voor vluchtelingenkinderen.
Aanbevelingendocument voor kinderartsen over Oekraïense vluchtelingenkinderen
EKANN heeft bijgedragen aan het Aanbevelingendocument voor kinderartsen over Oekraïense vluchtelingenkinderen. Dit document bevat aanbevelingen voor kinderartsen die te maken hebben met vluchtelingenkinderen uit Oekraïne in hun zorgpraktijk. Meer weten over hun gezondheid en de organisatie van zorg voor hen? Lees het aanbevelingendocument hier!
PEDtalk Mede-oprichter en adjunct-directeur Sara Sahba over EKANN
Op 8 juni 2022 heeft mede-oprichter en adjunct-directeur Sara Sahba op het congres voor kinderartsen een inspirerende korte PEDtalk mogen geven over de zorg voor het vluchtelingenkind en EKANN. Zij vroeg zich af: Waar begint of eindigt onze verantwoordelijkheid als zorgverleners voor het welzijn van vluchtelingenkinderen? Kinderartsen werden geïnspireerd en uitgedaagd om zich in te zetten voor het welzijn van vluchtelingenkinderen met hulp van EKANN. Benieuwd naar de talk? Hier kun je hem terugkijken!
Het Expertisecentrum Kinderen en Adolescenten Nieuw in Nederland (EKANN) levert expertise aan artsen die in hun praktijk werken met vluchtelingenkinderen en -jongeren.

Vluchtelingenkinderen zijn kwetsbaar. Door hun herkomst en (vlucht)geschiedenis is hun gezondheid soms anders dan in Nederland geboren kinderen. We weten dat er uitdagingen bestaan binnen de gezondheidszorg voor vluchtelingenkinderen in Nederland, tegelijkertijd zijn vluchtelingenkinderen veerkrachtig.

EKANN is gericht op het bevorderen en optimaliseren van het welzijn van en de zorg voor vluchtelingenkinderen in Nederland, zoals kinderen en adolescenten in de asielprocedure, ongedocumenteerde kinderen en adolescenten en nieuwe statushouders.
EKANN is beschikbaar voor advies en signalering met betrekking tot de zorg voor vluchtelingenkinderen. Heeft u als arts vragen met betrekking tot de zorg voor een vluchtelingenkind?
Of ervaart u een praktisch probleem of knelpunt binnen de zorg voor een vluchtelingenkind? Geef dit aan bij EKANN!

EKANN is het landelijk expertisecentrum waar expertise over de zorg voor het vluchtelingenkind in Nederland wordt samengebracht. Zo is momenteel het Aanbevelingendocument voor Kinderartsen over Oekraïense vluchtelingenkinderen beschikbaar voor kinderartsen.

EKANN bouwt aan een landelijk netwerk van artsen die streven naar optimale zorg en welzijn van vluchtelingenkinderen in Nederland. Binnen het EKANN netwerk is betrokkenheid op verschillende manieren mogelijk. Meld u vrijblijvend aan voor meer informatie bij interesse.