Logo EKANN

EKANN

Vertaling van richtlijn naar algemene praktijk: vluchtelingenkinderen
Wat zijn nu de gezondheidsrisico's van vluchtelingenkinderen waar je rekening mee moet houden als zorgprofessional? Wat zijn de knelpunten in de zorg, en hoe kun je deze ondervangen? Wie doet wat en bovenal - hoe doen we het goed ondanks alle uitdagingen in de praktijk? Antwoord op deze vragen en meer vind je in het Praktische Pediatrie artikel over de Leidraad Nieuwkomersonderzoek voor vluchtelingenkinderen door kinderartsen.
Symposium: Zorg voor Nieuwkomers 2024
Hoe is de zorg voor 'nieuwkomers' geregeld? Welke spelers in de zorg en het beleid leveren zorg aan deze kwetsbare groep en hoe kunnen we deze verbeteren? Op initiatief van het Kenniscentrum Global Health en de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en internationale Gezondheidszorg en in samenwerking met EKANN wordt op 9 oktober 2024 een symposium georganiseerd waarin we met verschillende disciplines zullen stilstaan bij de staat van de zorg voor nieuwkomers en hoe we deze gezamenlijk kunnen verbeteren. Meld je snel aan en wees erbij!
Hoe ervaren vluchtelingenkinderen en -jongeren de zorg en toegang tot zorg in Nederland?
Waar hebben ouders van vluchtelingenkinderen en vluchtelingenkinderen zélf behoefte aan als het aankomt op hun gezondheid na aankomst in Nederland? Beantwoorden we hun zorgvragen voldoende? En in hoeverre ervaren ze de zorg als toegankelijk voor hen als nieuwkomers? Deze en andere belangrijke onderzoeksvragen zijn aan bod gekomen in dit onderzoek onder ouders van vluchtelingen en alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Het onderzoek heeft belangrijke inzichten opgeleverd. Ben jij een zorgprofessional en zie jij vluchtelingenkinderen in je spreekkamer? Lees dit onderzoeksartikel en deel de inzichten met je collega's!
EKANN in Medisch Contact
In december 2023 publiceerde EKANN een stuk in Medisch Contact - een vakblad voor medici in Nederland - over de knelpunten in de zorg voor vluchtelingenkinderen op basis van de data die is verzameld sinds 2022. In het artikel komt casuïstiek aan bod, maar ook een analyse van systeemfouten die bijdragen aan suboptimale zorg voor kinderen in de asielprocedure. Meer weten? Lees het artikel hier.
PEDtalk Mede-oprichter en adjunct-directeur Sara Sahba over EKANN
Op 8 juni 2022 heeft mede-oprichter en adjunct-directeur Sara Sahba op het congres voor kinderartsen een inspirerende korte PEDtalk mogen geven over de zorg voor het vluchtelingenkind en EKANN. Zij vroeg zich af: Waar begint of eindigt onze verantwoordelijkheid als zorgverleners voor het welzijn van vluchtelingenkinderen? Kinderartsen werden geïnspireerd en uitgedaagd om zich in te zetten voor het welzijn van vluchtelingenkinderen met hulp van EKANN. Benieuwd naar de talk? Hier kun je hem terugkijken!
Het Expertisecentrum Kinderen en Adolescenten Nieuw in Nederland (EKANN) levert expertise aan artsen die in hun praktijk werken met vluchtelingenkinderen en -jongeren.

Vluchtelingenkinderen zijn kwetsbaar. Door hun herkomst en (vlucht)geschiedenis is hun gezondheid soms anders dan in Nederland geboren kinderen. We weten dat er uitdagingen bestaan binnen de gezondheidszorg voor vluchtelingenkinderen in Nederland, tegelijkertijd zijn vluchtelingenkinderen veerkrachtig.

EKANN is gericht op het bevorderen en optimaliseren van het welzijn van en de zorg voor vluchtelingenkinderen in Nederland, zoals kinderen en adolescenten in de asielprocedure, ongedocumenteerde kinderen en adolescenten en nieuwe statushouders.

EKANN is beschikbaar voor advies en signalering met betrekking tot de zorg voor vluchtelingenkinderen. Heeft u als zorgverlener vragen met betrekking tot de zorg voor een vluchtelingenkind?
Of ervaart u een praktisch probleem of knelpunt binnen de zorg voor een vluchtelingenkind? Geef dit aan bij EKANN!

EKANN is het landelijk expertisecentrum waar expertise over de zorg voor het vluchtelingenkind in Nederland wordt samengebracht. Zo is momenteel het Aanbevelingendocument voor Kinderartsen over Oekraïense vluchtelingenkinderen beschikbaar voor kinderartsen.

EKANN bouwt aan een landelijk netwerk van zorgverleners die streven naar optimale zorg en welzijn van vluchtelingenkinderen in Nederland. Binnen het EKANN netwerk is betrokkenheid op verschillende manieren mogelijk. Meld u vrijblijvend aan voor meer informatie bij interesse.