Expertisecentrum Kinderen en Adolescenten Nieuw in Nederland

Documenten & Richtlijnen

Hier kunt u handige documenten en richtlijnen vinden voor informatie over de zorg en gezondheid van vluchtelingenkinderen.

Landelijke sociale kaart interculturele GGZ
Auteur(s): ARQ Kenniscentrum Migratie
Versie: juli 2023
In deze sociale kaart wordt per psychische problematiek een aantal organisaties genoemd die landelijk of in een bepaalde regio cultuursensitieve ondersteuning kunnen bieden. De sociale kaart is gemaakt door ARQ Kenniscentrum Migratie. ARQ streeft naar optimale psychosociale ondersteuning van vluchtelingen, (ex-)asielzoekers en migranten.
NVK-leidraad Nieuwkomersonderzoek voor vluchtelingenkinderen door kinderartsen
Versie: januari 2023
Welk medisch nieuwkomersonderzoek is het meest geschikt voor vluchtelingenkinderen? Hoe kunnen kwaliteit en continuïteit van de zorg zo goed mogelijk worden geborgd? Wie moet worden betrokken bij de zorg voor het vluchtelingenkind als deze zich op indicatie presenteert bij de kinderarts in het ziekenhuis? Antwoorden op deze vragen kunnen kinderartsen vinden in de NVK-leidraad ‘Nieuwkomersonderzoek voor vluchtelingenkinderen door kinderartsen’ welke per 26 januari 2023 door het NVK-bestuur geautoriseerd is. De leidraad biedt handvatten voor kinderartsen die nuttig zijn binnen de zorg voor vluchtelingenkinderen.
Aanbevelingendocument voor kinderartsen over Oekraïense vluchtelingenkinderen
Versie: juli 2023
Sinds de oorlog in Oekraïne hebben veel vluchtelingen uit Oekraïne ook Nederland bereikt. Omdat er nu behoefte is aan specifieke informatie over de gezondheid van en zorg voor Oekraïense vluchtelingenkinderen heeft EKANN samen met verschillende stakeholders (o.a. Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, AJN Jeugdartsen Nederland, RIVM Tuberculosebestrijding) aanbevelingen geformuleerd voor kinderartsen.

Sidebar Expertise