Expertisecentrum Kinderen en Adolescenten Nieuw in Nederland

Signaleren

Ervaart u als zorgverlener praktische problemen of knelpunten in de zorg voor een vluchtelingenkind? Signaleer dit bij EKANN! U kunt ook knelpunten uit het verleden signaleren bij EKANN. Wij nemen binnen vijf werkdagen contact met u op. De signalering wordt ook opgeslagen in onze (veilige) database. Het signaleren van knelpunten binnen de zorg voor vluchtelingenkinderen stelt EKANN in staat om samen met stakeholders gericht onderzoek te doen en structurele beleidsmatige en multidisciplinaire oplossingen te formuleren.

Signaleringen kunnen verschillende domeinen betreffen, denk o.a. aan:

  • Er is sprake (geweest) van bedreigde toegankelijkheid van (psychosociale) zorg voor een vluchtelingenkind (o.a. door grote fysieke afstand tot zorginstelling, overplaatsing, communicatieproblemen).
  • Er heeft (ongewild) delay in diagnostiek of behandeling plaatsgevonden bij een vluchtelingenkind.
  • Het welzijn van een vluchtelingenkind wordt (of werd) bedreigd door suboptimale woon- of leefomstandigheden.

Twijfelt u of u moet signaleren bij EKANN? Neem laagdrempelig contact met ons op. Wij denken graag mee. 

Wij willen u verzoeken géén patiënt data of tot de patiënt te herleiden gegevens in te voeren in verband met privacywetgeving.

Bespreek (waar mogelijk) altijd met de patiënt en/of diens ouders/verzorgers dat u de casus (anoniem) wilt delen met EKANN. Noteer de toestemming in het patiëntendossier.

Naam *
Telefoonnummer *
E-mail *
Beschrijving van signalering *