Expertisecentrum Kinderen en Adolescenten Nieuw in Nederland

Netwerkfunctie

EKANN speelt een faciliterende rol bij het landelijk verbinden van artsen in Nederland die zorg dragen voor vluchtelingenkinderen. Dit netwerk bestaat uit drie vormen:

  1. Regionale netwerken
    EKANN streeft ernaar ketenzorgpartners (kinderartsen, jeugdartsen en (GZA-)huisartsen) binnen regio’s met elkaar te verbinden om zo korte lijnen te creëren, werkafspraken te maken en de samenwerking te optimaliseren. Bestaande netwerken worden ook uitgenodigd om zich aan te melden zodat hun werkwijze als inspiratie kan dienen voor andere regio’s.
  1. EKANN consultatienetwerk
    Artsen met een specifiek medisch aandachtsgebied en/of expertise op het gebied van vluchtelingenzorg worden uitgenodigd zich aan te melden voor dit netwerk, om indien nodig benaderd te worden over adviesvragen.
  2. EKANN artsenteam
    EKANN zoekt (kinder)artsen die een vast onderdeel van het EKANN artsenteam willen worden ten behoeve van adviesvragen en signaleringen (o.a. coördinatie van adviesvragen, registratie van meldingen).

Wilt u bijdragen aan één van de netwerkfuncties van EKANN? Meld u aan via onderstaande knop! U kunt zich ook aanmelden voor meer informatie. U wordt uitgenodigd voor de eerstvolgende informatiebijeenkomst en kunt hierna aangeven tot welk netwerk u wilt toetreden.

Naam *
Centrum *
Regio *
Specialisme/Aandachtsgebied *
Telefoonnummer *
E-mail *

Sidebar Netwerkfunctie