Expertisecentrum Kinderen en Adolescenten Nieuw in Nederland

Zorgverleners luiden de noodklok: gezondheidszorg voor asielzoekerskinderen en zwangeren moet beter

Zorgverleners in de asielopvang kunnen niet de zorg bieden die voldoet aan de minimumeisen met vooral risico’s voor zwangere vrouwen en kinderen. Dat stellen verschillende zorgverleners in een brief die op 22 juni 2023 is verzonden aan staatssecretaris Van der Burg (J&V) en Van Ooijen (VWS). ‘’We zien het als onze plicht om dit te signaleren en het kabinet op te roepen om samen met ons te kijken naar concrete en haalbare structurele oplossingen.’’

Casussen
Kinderartsen, jeugdartsen, huisartsen, psychiaters, verloskundigen, gynaecologen en artsen Internationale gezondheidszorg zien dagelijks hoe asielzoekerskinderen en zwangeren niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. Ook beschrijven de organisaties drie voorbeeldcasussen uit de praktijk van de verschillende medisch professionals die illustreren waar het mis gaat binnen de zorg voor gevluchte zwangeren en – kinderen in Nederland op dit moment. Eén van de voorbeelden betreft een meisje van vijf dat in drie maanden tijd drie keer verplaatst wordt, waarbij zij telkens niet in beeld komt van zorgverleners. Uiteindelijk wordt ze met spoed opgenomen in het ziekenhuis vanwege een diepe bloedarmoede en ernstige ondervoeding.

Opvanglocaties en verplaatsingen
Door het vele verhuizen van opvangplek naar opvangplek, raken kinderen of zwangeren uit beeld bij zorgprofessionals of komen niet tijdig in beeld bij een arts. Dossiers raken zoek, komen te laat binnen of zijn niet digitaal beschikbaar, waardoor de medische status niet of te laat duidelijk wordt. Ook hebben behandeltrajecten regelmatig geen positief effect doordat zij op opvanglocaties zitten die niet geschikt zijn voor hun zorgbehoeften. De geuite zorgen komen overeen met een eerder deze week uitgebracht rapport van Pharos, Dokters van de Wereld en het Rode Kruis. Eerder dit jaar riepen ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie op tot direct ingrijpen.

Snel haalbare en structurele oplossingen nodig
De zorgverleners vragen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Justitie en Veiligheid om hulp. Zij roepen de verantwoordelijke bewindslieden op om in gesprek te gaan over betere randvoorwaarden voor de zorgprofessionals om kwalitatieve en toegankelijke zorg te kunnen blijven leveren aan kwetsbare zwangeren en kinderen in de asielprocedure. Tot slot is er behoefte aan structureel overleg tussen de ministeries VWS en J&V en de medische beroepsgroepen.

De brief is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, AJN Jeugdartsen Nederland, Landelijke Huisartsen Vereniging, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Nederlandse Vereniging Obstetrie en Gynaecologie, Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, Expertisecentrum Kinderen en Adolescenten Nieuw in Nederland en onderzoeksgroepen van Universitair Medisch Centrum Groningen en Erasmus Universitair Medisch Centrum.

LEES DE BRIEF HIER